Amazon

Friday, September 6, 2013

नीज नीज बाळा नको वाजवू रे ...

नीज नीज बाळा नको वाजवू रे ...

रूणझूण रूणझूण पायी पैंजन , पायामध्ये वाळा
नीज नीज बाळा नको वाजवू रे खुळखुळा 3
सोनियाचा पाळणा रेशमाची दोरी झोका देते नानापरी
गाणे गाऊनी तुला नीजवीते
गाणे गाऊनी तुला नीजवीते, लागुदे डोळा ,
नीज नीज बाळा नको वाजवू रे खुळखुळा ३
नानापरी केला हट्ट इच्छा पुरविली बाळाची
केशर दूध दुधात साखर
केशर दूध दुधात साखर , लोण्याचा गोळा
नीज नीज बाळा नको वाजवू रे खुळखुळा ३
एका जनार्दनी समरस गौळण हरिचारणासी आल्या
हरिचारणासी आल्या गौळणी
हरिचारणासी आल्या गौळणी , लागुदे डोळा ,
नीज नीज बाळा नको वाजवू रे खुळखुळा ३

No comments:

Post a Comment